New
Czech Ginkgo Leaf Bead 7.5mm Matte - Metallic  Bronze Iris image

New
Czech Ginkgo Leaf Bead 7.5mm Matte - Metallic  leather image

New
Czech Ginkgo Leaf Bead 7.5mm Jet/Dark Bronze image

New
Czech Ginkgo Leaf Bead 7.5mm Crystal/Bronze image

New
Czech Ginkgo Leaf Bead 7.5mm Transparent Gold/ Smokey Topaz Luster image

New
Czech Ginkgo Leaf Bead 7.5mm Jet/Dark Bronze Matt image